Модел: Eco 300 IS
Капацитет в литри: 300
Височина (mm): 1.63
Панели: 2
Диаметър (mm): 550
Минимум абсорбирана енергия (w): 595
Максимален термичен потенциал (w): 2.8
Брой хора: 6
Design and CMS: Bisser Todorov, contact: bisser_todorov@abv.bg