Модел: Eco 200 IS
Капацитет в литри: 200
Височина (mm): 1.4
Панели: 2
Диаметър (mm): 550
Минимум абсорбирана енергия (w): 595
Максимален термичен потенциал (w): 2.8
Брой хора: 4
Design and CMS: Bisser Todorov, contact: bisser_todorov@abv.bg