Модел: Eco 300 esm
Капацитет в литри: 300
Височина (mm): 1.58
Панели: 1
Диаметър (mm): 680
Минимум абсорбирана енергия (w): 390
Максимален термичен потенциал (w): 1.69
Брой хора: 6
Design and CMS: Bisser Todorov, contact: bisser_todorov@abv.bg