Модел: Eco 280 1
Капацитет в литри: 250
Височина (mm): 4.65
Панели: 1
Диаметър (mm): 550
Минимум абсорбирана енергия (w): 390
Максимален термичен потенциал (w): 1690
Брой хора: 4-5
Design and CMS: Bisser Todorov, contact: bisser_todorov@abv.bg