САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКА ТОПЛА ВОДА
Системата /термопомпата/ "Енерджи" Ви дава възможността да се възползватe от производството на топла вода, с температура до 55°C, хигиенично чиста, с висока енергийна ефективност и без освобождаване на CO2 в атмосферата. Eкологичността, икономическата ефективност и надеждността на термопомпата e потвърдена от хилядите системи, които вече са инсталирани в Европа. Техническа поддръжка практически не съществува, като този факт гарантира абсолютнoто спокойствие на потребителя. Икономичността, революционният принцип на работа и прилагането на най-модерни технологии, правят "Енерджи", термодинамична система от последно поколение, използвайки слънчевата енергия за затопляне на вода.
Модел: Eco 280 1
Капацитет в литри: 250
Височина (mm): 4.65
Панели: 1
Диаметър (mm): 550
Минимум абсорбирана енергия (w): 390
Максимален термичен потенциал (w): 1690
Брой хора: 4-5
Модел: Eco 200 1
Капацитет в литри: 200
Височина (mm): 1.4
Панели: 1
Диаметър (mm): 550
Минимум абсорбирана енергия (w): 390
Максимален термичен потенциал (w): 1690
Брой хора: 3
Модел: Eco 200 IS
Капацитет в литри: 200
Височина (mm): 1.4
Панели: 2
Диаметър (mm): 550
Минимум абсорбирана енергия (w): 595
Максимален термичен потенциал (w): 2.8
Брой хора: 4
Модел: Eco 300 I
Капацитет в литри: 300
Височина (mm): 1.63
Панели: 1
Диаметър (mm): 550
Минимум абсорбирана енергия (w): 390
Максимален термичен потенциал (w): 1.69
Брой хора: 5
Модел: Eco 300 IS
Капацитет в литри: 300
Височина (mm): 1.63
Панели: 2
Диаметър (mm): 550
Минимум абсорбирана енергия (w): 595
Максимален термичен потенциал (w): 2.8
Брой хора: 6
Модел: Eco 500
Капацитет в литри: 500
Височина (mm): 1.65
Панели: 2
Диаметър (mm): 720
Минимум абсорбирана енергия (w): 595
Максимален термичен потенциал (w): 2.8
Брой хора: 8
Модел: Eco 250 esm
Капацитет в литри: 250
Височина (mm): 1.5
Панели: 1
Диаметър (mm): 584
Минимум абсорбирана енергия (w): 390
Максимален термичен потенциал (w): 1.69
Брой хора: 4/5
Модел: Eco 300 esm
Капацитет в литри: 300
Височина (mm): 1.58
Панели: 1
Диаметър (mm): 680
Минимум абсорбирана енергия (w): 390
Максимален термичен потенциал (w): 1.69
Брой хора: 6
Модел: Eco 250 esmm
Капацитет в литри: 250
Височина (mm): 1.5
Панели: 1
Диаметър (mm): 584
Минимум абсорбирана енергия (w): 390
Максимален термичен потенциал (w): 1.69
Брой хора: 6
Design and CMS: Bisser Todorov, contact: bisser_todorov@abv.bg