Новото в дейността на нашата фирма е продажбата и монтажът на термодинамични соларни системи. Термодинамичната система от тип "Eneregie", представлява скок напред в развитието и улавянето на енергията от Слънцето. С високите си показатели, надежност и ефикасност, тя преодолява наблюдаваните досега ограничения в традиционните системи. Tермодинамичният слънчев панел е изработен от анодиран алуминий. Този нов продукт не съдържа стъкло или други чупливи материали. Той е силно устойчив на корозия, което му осигурява над 20 годишен живот. Тежестта на слънчевите панели от едва 8 кг и техният новаторски начин на работа, позволяват инсталирането им да се извършва върху стандартни покриви, плоски покриви, фасади, стени или дори в градини. Панелите са изработени така, че да се сливат архитектурно със сградата и околното пространство. Слънчевото греене невинаги е достатъчно, средно изчислено в един зимен ден е светло около седем часа, като по време на само три или четири от тях има слънчева светлина и това поставя сериозни ограничения върху дейността на традиционните слънчеви панели. Tермодинамичните панели "Енерджи" преодоляват това ограничение, позволявайки температурата на водата да бъдe повишавана ефективно и икономически изгодно дори в дъждовни дни или през нощта. Слънчевият панел използва екологичен охладител с температура около -15°С, което му осигурява по- добро усвояване на енергията от околната среда- дъжда, вятъра и слънцето.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:
 • Най-ново поколение слънчева енергия
 • Намаляване на енергийните сметки
 • Термодинамични слънчеви панели с над 20 годишен период на експлоатация
 • Бърз и лесен монтаж
 • Лекота на слънчевите панели /едва осем килограма/
 • Топлъ вода от слънце, дъжд, вятър и дори през нощта

НАЧИН НА РАБОТА
Слънцето невинаги свети... През зимата например, средната дневна осветеност е около седем часа, като в необлачните дни нивото на средното дневно слънцегреене е в продължение на не повече от три или четири часа. Този факт поставя сериозни ограничения върху експлоатацията на традиционните соларни панели. Термодинамичните соларни панели Energie ( Енерджи ) излизат извън тeзи ограничения, те позволяват високо ефективно и икономично повишение на температурата на водата в дъждовни дни и дори вечер. Термодинамичните соларни системи използват високо ефективна термо-соларна технология, базирана на един от принципите на френския физик Никола Карно, полагащ основите на термодинамиката през 1840 г. Благодарение на този принцип, термодинамичните соларни панели са способни да задържат топлината на слънцето в дъждовно и ветровито време, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Екологичната течност, която циркулира в затворена верига при минусови температури, улавя топлината от соларните панели и след това я изпуска във водата посредством топлообмен. Нашето умение да свържем технологиите с природните закони се демонстрира от потенциала на соларните системи Energie ( Енерджи ), които ние предлагаме.

ИСТОРИЯ
Традиционни соларни системи

1-во Поколение

В продължение на векове плоските соларни панели са били най-простият и в същото време най-рудиментарният способ, използван от човека за пряко улавяне на слънчевата радиация. Соларните панели са привлекателен източник на енергия поради своята икономичност, рационалност и екологичност. Сложността на колектора, който бе изполван през последните десетилетия, вместо да разреши проблема с ниската си производителност, въведе нови компоненти с още по-голяма сложност и неефективност, които направиха цялото оборудване още по-ненадежно с изполваните от тях компоненти, а именно :

 • Защитно стъкло;
 • Абсорбиращи пластини и/или тръби от метал с висок риск от корозия;
 • Боя със съмнителна трайност;
 • Уплътнители, поддаващи се на деградация под въздействието на слънчевата радиация;
 • Ненадеждни и дори опасни отоплителни системи;
В резултат на посочените фактори и образувания вътре конденз, панелите имат живот не повече от шест години, като това довежда до почти пълното отказване от тях през 80-те години на миналия век.

2-ро Поколение Вследствие от непрекъснатото увеличение на цените на горивата през последните две десетилетия и появата на съвременните разбирания за околната среда, бяха потърсени нови процеси за прякото улавяне на слънчевата радиация. Вакуумните тръби и концентрираните колектори бяха два от примерите на тези усилия. И двата способа постигнаха по-голяма мощност от тези на 1-то поколение, но запазиха и дори влошиха в известна степен факторите, оказващи влияние върху тяхната трайност. При същите условия на употреба, както и тези от Първото поколение, колекторите от 2-ро поколение обикновено имат дори още по-кратък работен цикъл с изключение на вакуумните тръби, които бяха единствените елементи, претърпяли технологично развитие.

Нито една система от това поколение не успя да се справи с капризите на природата като :

 • Липсата на слънце през нощния период;
 • Средна дневна продължителност то 7 часа през зимата;
 • Само 3-4 часа слънцегреене дневно през зимата;
Система от тип ENERGIE: Термодинамична слънчева енергия от последно поколение Термодинамичната система от тип ENERGIE представлява скок напред в развитието и улавянето на енергията на Слънцето. С високите си показатели, надеждност и ефикасност, тя преодолява наблюдаваните досега ограничения в традиционните системи. Системата функционира с помощта на екологичното охлаждащото вещество "Klea" и използва прости соларни панели без стъкло с висока събирателна мощност. Те и позволяват да улови едновременно не само пряката, но и разпръснатата слънчева радиация и чрез естествена конвекция да усвои топлината на обкръжаващата околна среда.

По този начин нивото на уловената енергия се увеличава, давайки възможност на соларните системи от типа ENERGIE да работят в условия на:

 • Слънце
 • Небе, изцяло покрито с облаци
 • Дъждовно време
 • През нощта
Високата мощност на системата дава възможност за намаляване на площта покрита с панели за улавяне на радиация. Системата от типа ENERGIE предлага икономично решение за добиване на топла вода в домакинствата, централното отопление, подгряването на басейни или подгряването на вода за индустриални нужди. Всичко това я прави система от последно поколение за термална слънчева енергия.
Design and CMS: Bisser Todorov, contact: bisser_todorov@abv.bg