ОТОПЛЕНИЕ НА ГОЛЕМИ ОБЕМИ ТОПЛА ВОДА
Топла вода 365 дни в годината.

Ефикасността и икономичността са основните фактори, които се взимат под внимание, когато е необходимо да се отоплят големи количества вода. Системата "Енерджи" гарантира ниска консумация на енергия и позволява температурата на водата да бъде доведена до 55°С. Гъвкавостта на термопомпената инсталацията позволява лесна подмяна на традиционните бойлери, като по този начин намалява разходите за производство на топла вода. Tермодинамични системи за отопляване на големи количества вода се монтират успешно в хотелски комплекси, търговски центрове, обществени перални, футболни стадиони, заводи, ресторанти, клиники, училища и болници.

Модел: Eco 500
Капацитет: 500
Панели: 2
Височина: (mm) 1830
Диаметър: 650
Минимум адсорбирана енергия (w): 595
Максимум термичен потенциал (w): 2800
Модел: Eco 800
Капацитет: 800
Панели: 4
Височина: (mm) 2135
Диаметър: 750
Минимум адсорбирана енергия (w): 960
Максимум термичен потенциал (w): 7290
Модел: Eco 1000
Капацитет: 1000
Панели: 4
Височина: (mm) 2185
Диаметър: 850
Минимум адсорбирана енергия (w): 960
Максимум термичен потенциал (w): 7290
Модел: Eco 1500
Капацитет: 1500
Панели: 6
Височина: (mm) 2460
Диаметър: 950
Минимум адсорбирана енергия (w): 1230
Максимум термичен потенциал (w): 9680
Модел: Eco 2000
Капацитет: 2000
Панели: 8
Височина: (mm) 2520
Диаметър: 1100
Минимум адсорбирана енергия (w): 1440
Максимум термичен потенциал (w): 11240
Модел: Eco 3000
Капацитет: 3000
Панели: 12
Височина: (mm) 2900
Диаметър: 1250
Минимум адсорбирана енергия (w): 2010
Максимум термичен потенциал (w): 16580
Модел: Eco 3000 E
Капацитет: 3000
Панели: 16
Височина: (mm) 2900
Диаметър: 1250
Минимум адсорбирана енергия (w): 3210
Максимум термичен потенциал (w): 24210
Модел: Eco 4000
Капацитет: 4000
Панели: 24
Височина: (mm) 2960
Диаметър: 1450
Минимум адсорбирана енергия (w): 4140
Максимум термичен потенциал (w): 31430
Модел: Eco 5000
Капацитет: 5000
Панели: 32
Височина: (mm) 3030
Диаметър: 1600
Минимум адсорбирана енергия (w): 5690
Максимум термичен потенциал (w): 42600
Модел: Eco 6000
Капацитет: 2 x 3000
Панели: 40
Височина: (mm) 2 x 2900
Диаметър: 2 x 1250
Минимум адсорбирана енергия (w): 7630
Максимум термичен потенциал (w): 52970
Design and CMS: Bisser Todorov, contact: bisser_todorov@abv.bg